การควบคุมคุณภาพ

การจัดตั้งระบบการประกันคุณภาพสอดคล้องกับ ISO9001 สำหรับการผลิตจำนวนมาก

Portable Measuring Arm for Measuring Complex Objects

ผู้ผลิต

***

ขนาด

200x1500x1000mm

น้ำหนัก

ภายใต้ 1800 กิโลกรัม

Scroll Up